impressionismi

Tyyppi

koulukunnat ja ajanjaksot

kuvaus

impressionismi (kirjallisuus) (< ransk.), kirjallisuudessa n. 1890–1910 esiintynyt tyylisuunta, joka realismin ulkokohtaisen todellisuudenkuvauksen sijasta halusi esittää henkilökohtaisia aistivaikutelmia.

Impressionismille on ominaista hetkellisyyden ja keveyden korostaminen sekä taipumus muodon lyhyyteen ja luonnosmaisuuteen. Suomen kirjallisuudessa impressionismia edustavat tyypillisimmin Juhani Ahon lastut.

Lähde: WSOY Facta tietopalvelu

Aikakauden kirjailijoita