Käskynjaolla

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1976

Teosarvio

Romaanin aihe on mittasuhteiltaan melkoinen: kuvitelma helvetin ja ihmisten maailman välisestä henkivaltojen taistelusta. Fantasian, Raamatun ja erilaisten lähdekirjojen pohjalta on pyritty luomaan "huimaavan mielikuvituksellisia näkyjä" Luciferin ja hänen apuriensa puuhista ihmisten kadottamiseksi. Kirjoittajan tarkoituksena lienee ollut saada ihmisiä heräämään ja tarkistamaan, kuka meitä johtaa ja mihin. Pahoin pelkään, ettei tämäntyyppisellä kuvittelun tuotteella siihen päämäärään päästä, vaikka Raamatun aineksia olisi mukana miten paljon tahansa. En tiedä, minkä verran Lewisin Paholaisen kirjeopisto on vaikuttanut tämän romaanin syntyyn, mutta vaikutus ja sisällön laatu on Lewisillä toista tasoa kuin tässä. - Kirjoittaja on arvioinut ajan ilmiöitä paikoin hyvinkin nokkelasti ja terävästi, mutta näin suurisuuntaiseen yritykseen ei mielestäni olisi ollut aihetta.