Kuolleet, jotka etsivät Jumalaa

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

1935

Teosarvio

Kokoelma sisältää eräitä Lagerqvistin novelleja ja elämänfilosofisia paloja, joissa heijastuu tämän väkevän runoilijahengen sielunpalo ja tinkimättömyys. Lukija tuntee kaiken aikaa näitä epätavallisen syvälle käypiä kuvauksia lukiessaan, että kirjoit-taminen ei ole tekijälle mitään tavanomaista kirjallista näpertelyä, vaan sitä, mitä sen aina todella tulisi ollakin: »tuomiopäi-vän pitämistä itsensä yli».