Sano minulle nimesi

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1969

Teosarvio

Runoista kuultaa läpi aiempi prosaisti - Mäkelä, mutta mieli tekee nyt kysyä, olisiko lyriikka sittenkin hänen omintaan. Sillä kokoelma on erinomainen, vaatimaton ja samalla määrätietoinen paikan ottaminen jostain osallistuvuuden ja osallistumattomuuden alati rehevästä välimaastosta. Olipa sävel sitten luonnonläheinen tai urbaani on se yhtä puhutteleva ja vaivaton kuin kukkopilli, kuvat tuoksuvat elämälle enemmän kuin paperille. Pieni kauneusvirhe on joidenkin runojen ilmeinen hitaus; kirjoittaminen on ikään kuin edennyt nopeammin kuin ajatus ja väliin jäänyt jotain tyhjää. Mutta ainakaan kuivuuttaan tämä kokoelma ei rapise. Se on käänteentekevä lisä Mäkelän tähänkin asti moni-ilmeiseen tuotantoon ja siksi "välttämätön".