Kylväjä lähti kylvämään

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

8/1954

Teosarvio

Moniin vuosiin ei mielestäni ole ilmestynyt tämän veroista runokirjaa. Mannerkorven kehitys on ilahduttavasti käynyt rajoitetusta itsestä pois päin, avarampaan ja yleisinhimillisempään. Samalla hän on tavoittanut luistavasti tarkoituksenmukaisen muodon, jonka avulla hän nyt ihailtavan selkeästi ja kauniisti tulkitsee näkyjään ja tuntojaan, kypsyneitä ajatuksiaan. Varsinkin kokoelman nimirunossa, sen uljaassa uskossa ja viisaassa nöyryydessä hän saavuttaa mestarin mitat. Kirjastoihin.