Suomen kirjailijayhdistysten neuvottelukunta

kuvaus

Suomen Kirjailijaliiton yhteydessä toimiva Suomen kirjailijayhdistysten neuvottelukunta on eri puolella maatamme toimivien kirjailija- ja kirjoittajayhdistysten valtakunnallinen kattojärjestö.

Se on perustettu vuonna 1963 Kirjailijaliiton aloitteesta yhteistyö- ja neuvotteluelimeksi. Neuvottelukunnan jäsenenä on tällä hetkellä 29 kirjoittajayhdistystä.

Tarkoitus: Neuvottelukunta toimii Kirjailijaliiton ja kirjoittajayhdistysten välisenä yhdyssiteenä ja neuvotteluelimenä. Kirjoittajayhdistykset puolestaan kokoavat omalla toiminta-alueellaan yhteen kirjoittavia ihmisiä. Ne järjestävät kirjoittamiseen liittyvää toimintaa: kirjoittajakursseja, teematapahtumia ja seminaareja, toimittavat antologioita ja lehtiä, arvioivat tekstejä, tekevät matkoja ym. Kirjoittajayhdistyksessä yksinäinen pöytälaatikkokirjoittaja voi löytää yhteyden muihin kirjoittaviin ihmisiin, saada palautetta tekstistään ja löytää väylän tekstiensä julkaisemiselle.

Toiminta: Neuvottelukunta seuraa kirjallisuuden alan kehitystä ja tiedottaa siitä jäsenyhdistyksilleen. Kerran vuodessa järjestetään valtakunnallinen tapaaminen, Talvipäivät, jonka yhteydessä pidetään seminaari kirjoittamiseen liittyvästä teemasta sekä neuvottelukunnan vuosikokous. Tarvittaessa neuvottelukunta tekee aloitteita ja antaa julkilausumia ajankohtaisista asioista. Neuvottelukunnan jäsenyhdistykset voivat esitellä toimintaansa Turun kirjamessuilla kirjailijaliiton osastolla.
http://www.suomenkirjailijaliitto.fi/kirjailijayhdistykset.asp