Kanaanin maassa

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1987

Teosarvio

Delblancin Samuel-sarjan kolmannessa ja viimeistä edellisessä osassa (aikaisemmat olivat Samuelin kirja, Akl 4/84 ja Samuelin tyttäret, Akl 10/85) on keskushahmona Samuelin tytär Maria, joka miehensä Fredrikin ja kahden tyttärensä kanssa on 1920-luvun puolivälissä muuttanut siirtolaisena Kanadaan, Herran lupauksen täyttymykseltä tuntuvaan Kanaanin maahan. Fredrikille uuden maan raivaaminen, hedelmälliseksi saattaminen ja sen antimien myyminen on perimmiltään yksinäisen miehen haaste; Maria on yksin hänkin mutta sisäänpäin suuntautuneempi, lukeva, mietiskelevä, omiensa perustarpeista huolehtiva. Luvattu maa antaa toki myös maitoa ja mettä mutta monin verroin enemmän vitsauksia: kymmenessä vuodessa Weberit kokevat kaikki luonnonkatastrofit ja vielä vuosikymmenen vaihteen talouslamankin. Lopulta heidän on annettava periksi ja palattava Ruotsiin. - Tähän kehykseen mahtuu suuren eeppisen romaanin aineisto: täyteläinen kuvaus monen kansallisuuden, kulttuurin ja uskonnon siirtolaisyhteisöstä sekä arjen yksityiskohtien pikku tarkka kirjaanvienti saavat kokoavaksi jännitteekseen puolisoiden luonteiden erilaisuudesta johtuvan ristiriidan. Kerronnalle komeaa poljentoa antavat toistot ja yksityiskohtien runsaus jopa uuvuttavatkin romaanin alkupuolella, jota yhtämittaisten koettelemusten sarja raskauttaa, mutta sitä mukaa kuin yhteyksiä niin menneeseen koti-Ruotsiin kuin uuteenkin ympäristöön alkaa jälleen syntyä, Delblancin kertojanvoima on taas entisellään.