Elämän keskipiste

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1984

Teosarvio

Jos Raija Siekkisen viime vuonna ilmestynyttä novellikokoelmaa Tuomitut voi pitää värisävyiltään harmaanvivahteikkaana, Elämän keskipiste on musta, mutta sävyiltaan aivan yhtä ulotteinen ja monitasoinen. Näkökulmat rajautuvat entistä tiiviimmin, symboliikka rakentuu entistä kerroksellisemmin, ihmisten väliset suhteet kuvataan entistä sivullisempina ja herkempinä. Siekkisen ihmiset tuntevat itsensä tarkoituksettomiksi, tarpeettomiksi. Siekkinen ujuttaa useimmat jännitteensä kuin sähkölangat pinnan alle, ja niiden etsiminen suo jatkuvaa, kutkuttavaa jännitystä lukijalle. Parasta Siekkisessä on kuitenkin uuden ilmaisu tavan etsintä, alinomainen kokeileminen: hän on pystynyt kehittymään kokoelma kokoelmalta.