Päällystakki

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1957

Teosarvio

Oivallinen pienoisnäyte etevän venäläisen kirjailijan tuotannosta. Kertomus virkakoneiston alimmilla portailla työskentelevän vaatimattoman puhtaaksikirjoittajan elämän arjesta, sen huippukohdasta, jonka muodostaa uuden päällystakin hankinta ja syvimmästä murheiden kuilusta, kun tuo päällystakki varastetaan, on inhimillisyydessään sekä itkettävä että naurettava ja siis toteutuksena erinomainen. Kernaasti kirjastoihin.