Komedioja II

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

9/1959

Teosarvio

Tähän niteeseen sisältyy joukko Molièren suorasanoisia komedioja, joista kyllä on ollut olemassa suomennoksia näyttämöjä varten; ainakaan kaikkia ei ole kuitenkaan aikaisemmin julkaistu. Kuten sisällysluettelosta käy ilmi, näytelmät kuuluvat komedian mestarin parhaaseen, pysyvimpään tuotantoon. On ilahduttavaa todeta, että suomalaisella lukijakunnalla nyt on käytettävissään ja nautittavissaan todella hieno ja arvokas valikoima maailmankirjallisuuden etevimpiä komedioja. Kirjastoihin.