Troijan naiset

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7-8/1974

Teosarvio

Nämä kaksi näytelmää ovat varsin erilaisia. Hippolytos on toiminnallinen. Aihe tunnettiin kreikkalaisessa maailmassa hyvin ja se kertoo nuorukaisesta, johon hänen äitipuolensa rakastuu. Nuori Hippolytos ei kuitenkaan vastaa tähän tunteeseen, ja äitipuolessa herää turmiollinen kostonhimo, joka koituu molemmille tuhoksi. Aihetta ovat käsitelleet monet kuuluisat kirjailijat, ylipäänsä kuitenkin niin, että päähenkilönä on äitipuoli Faidra. - Toinen näytelmä, Troijan naiset, on luonteeltaan pysähtyneempi ja lyyrisempi. Se on kuin pitkä valituslaulu. jossa naiset vaikertavat sitä murhetta ja hävitystä, minkä Troijan sota aiheutti. Sodan mielettömyydestä ja sen kärsimyksistä tämä on yksi varhaisimpia ja yhä vielä vaikuttavimpia kirjallisia tuotteita.