Hyvästi huominen

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

12/1979

Teosarvio

Woukin alkuperäinen mammuttiteos julkaistaan meillä neljänä erinimisenä niteenä, joista tämä on ensimmäinen. Johdanto-osina on kuitenkin jo V. 1972-73 suomennettu romaanit 'Sodan tuulet' ja 'Tulimyrsky', joissa amerikkalaisen meriupseerin perhekuntaan, avioliiton kautta tuleviin uusiin jäseniin ja lähipiiriin tutustui paremmin kuin tässä jatkojaksossa konsanaan, koska monet perhesuhteet jo edellytetään tunnetuiksi. Woukin tavoitteena on ollut romaanin keinoin kuvata koko toista maailmansotaa nimenomaan amerikkalaisesta näkökulmasta, ja tässä uudessa jaksossa keskitytään enimmäkseen Yhdysvaltojen osuuteen aina Pearl Harborista Hiroshimaan. Kuvaukselliset polttopisteet vaihtuvat alinomaa juuri jännittävimmissä vaiheissa lukijan mielenkiinnon ylläpitämiseksi, mutta aivan mutkatonta ei silti ole täältä käsin aina eläytyä amerikkalaisten sodankäyntiin. Amerikassa teos on pitkään viipynyt myyntilistojen kärjessä.