Lyhyesti

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

7/1963

Teosarvio

Valentin on tuikituttu, luotettava ja leppoisa. Nämä pakinat, jotka on kerätty vuosikymmeneltä 1952-62, ovat muun ohella kiintoisaa ajanhistoriaa, jota on mukava kerrata tässäkin muodossa. Kypsä elämäntarkkailija punnitsee ja oikoo vilpittömässä mielessä. Aiheiden skaala on tavattoman laaja: pyhäkoulusta ja pappilamuistoista tuliliemeen; Brigitte Bardot'sta ja Francoise Saganista Poika Tuomiseen. Monet tuntevat nuo pakinat suuren aikakauslehden palstoilta, mutta parhaiden kertaus ei toki ole pahaksi. Pantakoon merkille, kuinka Valentin näissä pakinoissaan entistä tuntuvammin turvautuu omaelämäkerrallisiin muistoihin lapsuudenpappilaa myöten; tuo memoaariaines ruokkii ja kommentoi päivänkohtaisia teemoja ja ärsykkeitä. - Eila Kaustian niukkaviivainen kuvitus on varsin tehokasta: ilmeikästä ja nasevaa.