Ei se ole sama

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1984

Teosarvio

"Kuulua johonkin/kuten eläinkuntaan, kirjakerhoon, puolueeseen/tai kirkkoon/Sitoutua, kasvaa osaksi/Ei se ole sama mitkä varjot/lankeavat yhteen/juuri sinun nimesi/kohdalla." Toimittaja Olli Seppälän esikoiskokoelma osoittaa, että hän on tottunut käyttämään kieltä: sanonta on niukkaa ja harkittua, mutta samalla keveän ilmavaa ja nuorekasta. Kristillisyys ei hänelle ole mikään jähmeä itsestäänselvyys, vaan osa elävää ja muotoaan etsivää maailmankuvaa. Onnekseen nämä runot ovat jotensakin vailla niitä rasitteita, joilla kristillinen lyriikka helposti tukahdutetaan kuolleeksi fraseologiaksi. Kirjoittaja pohtii suhdettaan uskontoon ja kirkkoon, mutta myös rakkauteen, kieleen ja kirjoittamiseen.