Häiritty iltarauha

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1934

Teosarvio

Olli on meillä harvinaista laatua edustava, ennen kaikkea älykäs humoristi, kuivahko, terävä, räiskähtävä. Hänen lyhyet pakinansa kohoavat usein verrattomalle tasolle. Uusin Ollin pakinakokoelma on häntä varsin hyvin kuvaava.