Tiedät olevasi yli 50-vuotias kun...

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

10/1987

Teosarvio

Yli 50-vuotiaan haikeista ja katkeristakin toteamuksista Herbert I. Kavet on kirjannut oivallisten kuvien värittämän koosteen, jossa kunnon rappeutuminen, muistamattomuus ihmettelevä suhtautuminen uusiin asioihin ovat kiistämättömiä tosiasioita. Mukana on muutamia tekijöiden edellisestä kirjasta tuttuja "aforismeja", mutta miksi ne kymmenessä vuodessa silti olisivat muuttuneetkaan.