Loistava yksinäisyys

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1985

Teosarvio

Muutamassa perättäisessä kokoelmassa Risto Ahdin runoilijankuva on muuttunut hyvin vähän, ikään kuin jokainen teos vain jatkaisi kasvuaan ja täydentyisi edellisen viitoittamalla tiellä. Narkissos talvella (WS 1982) toi hänessä esiin tarinankertojan; Loistava yksinäisyys puolestaan sisältääkin sitten miltei yksinomaan pieniä kertomuksia, elämänohjeita ja opastuksia, joita useimmiten siivittää hienoinen ironia: "Ah! Meri laaja on ja syvä. Hukkua on hyvä; ei liian vähän eikä liikaakaan./ Vain hullu hukkuu kokonaan." Näitä lyhyitä proosarunoja voisi itse asiassa nimittää kaskuiksi, ellei se aivan ilmeisesti johtaisi myös harhaan, sillä tarinaniskijän helppoudesta Ahdin moniselitteinen ja useimmiten tiukasti nyöritetty runous yhäkin on mahdollisimman kaukana. Ja niin kuin naurun ja itkun välillä on lopultakin vain hiuksenhieno ero, voi koominen tässäkin arvaamatta kääntyä traagiseksi paljastaen samalla sen sisältämän pohjimmaisen kivun.