Möttösen äijän menninkäiset

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

1934

Teosarvio

Rikas ja saita Isäntä vastustaa maatalouskerholaisten hommia eikä luovuta maata kasvattilastensa viljeltäväksi. Häntä ahdistavat kaalinkerän, kurkun y.m. muotoiset »menninkäiset» ja kerho neuvoja esittelee asian niin taitavasti, että vihamiehestä tulee kerhoaatteen ystävä. Vilkkaasti esitettynä saattaa olla hauska ohjelmanumero illanvietoissa.