Komentosillalta

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

12/1973

Teosarvio

Ammattimerimiehen asiantuntemuksella kirjoitettu teos, jonka tarinoilla lienee taustansa tapahtuneissa tosiseikoissa. Kirja ei tarjoa varsinaisia meriseikkailuja siinä muodossa kuin niitä tavanomaisessa meriromaanissa on. Tässä kuitenkin lienee yksi teoksen vankoista puolista: lukija uskoo mielellään kertomuksiin. Kapteenin näkökulma on maakravulle melko outo ja suhteellisen harvoin sieltä päin saa katsella laivan arkea, siksi tätä kirjaa on pidettävä jopa tarpeellisena.