Ruusujen matematiikka

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1985

Teosarvio

Nämä näennäisesti tyttärelle osoitetut kirjeet ovat itse asiassa eräänlaisia päiväkirjan lehtiä keski-ikäisen naisen kipeältä taitepyykiltä, mistä katse kääntyy yhtä hyvin menneeseen kuin nykyiseen tai tulevaan, ja ajatuksellisen liikesarjan käynnistäjänä on aviomiehen kuolema. Irma Kerppola on kirjoissaan aina puhunut rohkeasti siitä, mikä kulloinkin on ollut hänelle keskeistä ja tärkeää, ovat sitten kyseessä olleet runokirjeet omille pienille pojille, luonnehdinta isän välityksellä vanhuskuoleman ehdoista tai lääkärinkokemukset vanhushuollon kentällä. Tässä kirjassa selvitetään suhdetta mm. vanhempiin, sukuun, avioliittoon, omaisten menetykseen, suruun ja uuteen rakkauteen, mutta pohdinta ei pysähdy yksilönumpioon vaan etsii laajempaakin yleistettävyyttä. Kun lukija on lakannut kyselemästä, kuka kukin on, on tämä tavoite saavutettu.