Hellesta-sarja

kuvaus

Sarjasta suomentamatta: Sommar på Hellesta (1957); Våren kommer till Tyrsta (1960); Caroline (1962); Flickorna Anckarberg (1980).