Pako. Karkuri

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

3/1973

Teosarvio

Heinonen, Kari & Kuronen, Matti J.
Pako. Karkuri.

Kirjan kaksi kertomusta pohjautuvat samaan tapahtumaan, epätoivoisen ja nöyryytetyn vangin pakoon. Toinen näkökulma on karkurin, toinen vankilapastorin, joka vasta kiinnijoutuneen tekemän itsemurhan jälkeen herää tiedostamaan oman asemansa ja vastuunsa vankilalaitoksessa.
Kirja ei tuo mitään uutta parhaillaan käynnissä olevaan keskusteluun vankeinhoidollisista ongelmista. Se tukee tietenkin omalla tunteeseen vetoavalla tavallaan sitä yhä useammin esitettyä vaatimusta, että maamme erityisasema tällä alueella olisi kiireesti selvitettävä. Heinonen ja Kuronen vain näkevät ainakin tässä kirjassa asiat liian kapeasti lähinnä mielenterveyden ja sopeutumisen ongelmina, mutta paneehan tämäkin jo ajattelemaan, Heinosen osuus varsinkin.