Keisarin käräjät

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

5/1944

Teosarvio

Arvi Pohjanpään palkittu näytelmä on merkittävä kansanelämänkuvaus Aleksis Kiven ja Minna Canthin henkeen. Sen nimi johtuu luulosta, että Aleksanteri II käydessään Hämeenlinnassa v. 1867 muka tulee maalle pitämään samanlaisia tarkastuksia kuin ovat piispankäräjät. - Suuriin kirjastoihin.

I. H-u.