Hyvä on meri

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1951

Teosarvio

Meri tuli Viljo Kajavan runouteen jo ennen tätä kokoelmaa. Meren monimuotoisuus ja vahvuus hallitsevat nyt hänen lyyrillistä ilmaisutarvettaan ja valloittavat hänen ajatustensa retket ja suunnat: meren kuvat ja tunnot osoittautuvat sangen hedelmällisiksi. Tässä kokoelmassa tapaamme laulajan, joka on nähnyt syvälle elämän onneen ja kipuun ja kiittää nyt kummastakin. Hiljaista, viisasta ja lämmintä lyriikkaa.