Suuri päämäärä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1935

Teosarvio

Tyhjänpäiväinen tekele, jossa kuvataan iltaa sosialistijohtajan kodissa, mutta joka todellisuudessa on saarnaa marxilaisaattei-den hyväksi. Arkihuone. 3 naista ja 2 miestä.