Oulun horisontista

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1952

Teosarvio

Kirja ei ole tavallinen murrekirja, vaan siinä esitellään ja viljellään entisaikoijen kielessä runsaana rehottavia muukalaisuuksia, lähinnä ruotsin kielestä tulleita väännöksiä, retsnekkatyyliä, jota hiukan eri vivahtein on puhuttu laajalti Länsi-Suomessa. Pakinat ovat innostuneesti ja pirteästi kirjoitettuja - Oulua ja oululaisuutta korostellen - ja parhaista niistä huokuu huumorin pohjalla kuultava alakuloisuuden vire - taustana vanhan ja katoavan - oikeastaan jo kadonneen - elämänmuodon kajastus. Mikäli lukija ei tunne vastakaikua tällaiseen, hän voi ihmetellä entisen, vain muutaman vuosikymmenen takaisen suomen kielen tilaa. Tätäkään kieli- ja sivistyshistorian puolta ei sovi väheksyä.