Uunierakko

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

8/1967

Teosarvio

Kirja sisältää proosapätkiä, joista osa liittyy löyhästi yhteen kuvaten maanmittariporukan vaiheita. Mitään novelleja nämä jutut eivät ole, osa on kaskuntapaisia, osa ei oikeastaan mitään. Halu päästä omalla kirjalla julkisuuteen on ollut suurempi kuin sanottavan määrä ja kirjallisen ilmaisun taito.