Berenike

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1948

Teosarvio

Kuvaus Orleansin piirityksestä v. 451 j.Kr., jossa yhteydessä Attilan voittokulku pysähtyy. Tuntuu vaikuttavalta, mutta näytelmän elinkykyisyys ratkaistaan lopullisesti vasta näyttämöllä.

L. P.