Olesja, velhotyttö ja muita novelleja

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

5/1946

Teosarvio

1900-luvun venäläisen kertojan romanttisia novelleja, joissa kuvastuu maailmansodan edellinen sekä rahvaan että sivistyneistön elämä kaikessa venäläisessä värikkyydessään.

I. P:ri.