Pikkukaupunki

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

9/1955

Teosarvio

Rakenteeltaan Mastersin "Spoon River Antologiaa" muistuttava sikermä ihmisluonnoksia erään pikkukaupungin asujaimistosta. Perusteemana on ihmisen sopeutumattomuuden ja juurettomuuden ongelma, sillä jokaisella kirjan henkilöistä on tavalla tai toisella vääntynyt suhde maailmaan, jossa ei ole tyydyttävää sijaa löytänyt. Masentava tai lohduton tämä näkymä pikkukaupunkiin ei silti ole, sillä kirjailijan myötätunto muovaa usein rumuudesta ja omalaatuisuudesta kauneutta, joka on silmältä salattu, ja nuorukaiskohtaloissa on satuttavaa ja aitoa herkkyyttä. Anderson kuuluu nyt jo oikeastaan amerikkalaisiin klassikkoihin, joten tämän kirjan hankkiminen kirjastoihin on jo tältäkin pohjalta perusteltua ja asiallista.