Runot

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1984

Teosarvio

Pitkään kirjailijana vaiennut Erkki Ahonen on nyt julkaissut samanaikaisesti kaksikin teosta, joista toinen, "Kappaleen liikkeen kuvaaminen x, t -tasolla", On ilmestynyt omakustanteena. "Runot" sisältää toisen, tarkistetun painoksen Ahosen 1960 ilmestyneestä, harvinaisen kypsästä esikoisteoksesta "Hyppy", jolle on ominaista niukkuus ja kielellinen tarkkuus, sekä kokoelman "Physica", jonka runot ajoittuvat vuosille 1965-83. Paremmin kuin runoilijana Ahonen tunnetaan kenties eturivin suomalaisena tieteiskirjailijana; hänen tiiviit ja loogiset ajatusrakennelmansa näyttäytyvätkin selvimmin runoissa, jotka ovat syntyneet 1960-luvun lopulla, samaan aikaan kun Ahosen kaksi tieteisromaania. Myöhempiin runoihin on tullut enemmän väljyyttä ja kertovuutta, painopiste siirtynyt minästä kohti sosiaalista todellisuutta. - "Hyppyyn" tehtyjä muutoksia en ole voinut verrata, mutta runoilija Ahonen kannattaa kyllä löytää ja lukea myös uudelleen.