Minulla on elämä suojeltavana

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1986

Teosarvio

Irja Haapiainen on polioinvalidi, joka vammaisena kokee kipeästi olemassaolonsa rajoja. Puhuttelevissa runoissaan hän sekä pyytää että vaatii itselleen ja kaltaisilleen oikeutta elämään ja täyteen elämäntunteeseen. Haapiaisen teräväsävyinen kritiikki kohdistuu ennen muuta sairaalalaitokseen ja lääkäreihin, mutta myös muihin ammattiauttajiin ja sielunhoitajiin sekä sitä kautta koko holhoavaan yhteiskuntaan, joka yhä edelleen toimii terveiden ehdoilla. Irja Haapiaiselle runo on ennen muuta viesti: olen tässä, olen olemassa, huomaa minut, minä elän. Hän kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi; teksti on paikoin lyyrisen herkkää, paikoin sarkastista ja joskus se on avoin hätähuuto. Tarpeellinen kokoelma mahdollisimman monen lukea.