Maan viini

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1937

Teosarvio

Yrjö Kaijärvi (ennen Yrjö Toppo) kirjoittaa lauluja hyvin tosissaan ja tahtoo ilmaista itseään rehellisesti ja samalla voimakkaasti, kuten oikean runoilijan sopii. Näyttää siltä, että nykyään ei pääsisikään julkisuuteen runokirjoja. joissa muoto ei olisi hyvää. Hyvää se on tässäkin kokoelmassa. Mutta Kaijärvi heikentää runojensa vaikutusta liiallisella ponnistamisella. Ajatus ei aina juokse vaivattomasti, runovertaukset ovat usein räikeitä. joukossa on kuitenkin kauniita ja onnistuneita.