Rovasti ja renki

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1983

Teosarvio

Rovasti Tuomo Itkonen on monen verrattoman kirjan tekijänä tunnettu. Rovasti ja renki kuvaa Keminmaan ja Lapin kontrahtirovastia ja ritaria Matias Castrenia ja hänen elämänpiiriään yli kahdenkymmenen vuoden ajalta. Eletään Suomen sodan ankaria päiviä, Adlercreutzin, Dunckerin, vanhan Speltin kunniakkaita aikoja. Castren on merkittävä monitoiminen mies, jonka luona itse keisarikin vierailee. Eletään myös suloisia rauhanaikoja. Seurakunta saa itsensä Engelin piirtämän kirkon. Säätyläisnaiset ja heleä-ääniset neidot ne hyvyydellään luovat valoa Pohjolan miesten elämään, nuoret miehet, uljaat kuin triumfaattorit, ilmentävät rohkeutta; Jaakko Fellman kirjoit-taa pastoraali työnsä - lapin kielellä. Bellmanin laulut kaikuvat. Olivat ne päiviä: renkipojat tekivät kuuluisia 'lohi-kontrahtejaan' (ettei ihan joka päivä tarvinnut moista kalaa syödä ... ). - Itkonen tuntee historian hyvin, hän on kirjat lukenut ja punoo eloisan kuvittelunsa ja maittavan dialoginsa avulla havainnollista tarinaa. Teksti on vetävää, luulisi nuortenkin tempautuvan mukaan ja oppivan, että "elettiinpä ennenkin".