Magdaleena ei häpeä enää

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1/1985

Teosarvio

Esikoisrunoilija Satu Hassi sanoittaa kokoelmassaan eräitä tämän ajan puhutuimpia teemoja: ydinsodan uhkaa, naisen asemaa, asevarustelua. Diplomi-insinöörinä hän tietäneekin tavallista paremmin mistä puhuu kuvatessaan teknologian kehitystä ja tuhoaseiden luomaa kauhun tasapainoa. Haastavaan sävyyn kirjoittaja tulkitsee myös naisen ja äidin tuntoja myynti-insinöörien ja muiden machomiesten maailmassa. Satu Hassin äänenpainoissa on varsin paljon julistajaa: hän puhuu sinänsä tärkeistä asioista yksinkertaisesti ja ymmärrettävällä kielellä sekä ilmeisen tarkoitushakuisesti. Runoina nämä naistenlehdistössäkin jo moneen kertaa puidut aiheet jäävät kuitenkin melko ulotteettomiksi ja yksioikoisen toteaviksi.