Puutarhakatu 50

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

9/1958

Teosarvio

Helvi Erjakan uusi romaani on itsenäinen jatko teokseen "Menneet kukinnat". Nyt eletään 30-luvun Tamperetta, sodan aikaa ja sodasta paluuta. Ennen sotia solmittuja rakkaus- ja aviosuhteita katkoo sota ja kypsimmässä iässä olevat naiset toteavat olevansa yksinäisiä. Siis naisen yksinäisyyden probleemi jälleen kuoriutuu esiin - Erjakan ennenkin taitavasti kartoittama. Jotain uutta, ehkä voitokastakin tämä tamperelais-romaani on tuonut Erjakan hieman kapeaan ja psykologisoivaan kertojankuvaan, vaikka taiteellinen anti onkin vielä niukanlainen.