Kuu nousee uneeni

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

6/1986

Teosarvio

Kimmo San erin toisessa kokoelmassa (edellinen Suuret valkoiset linnut, 1983) on havaittavissa kaikuja idän filosofioista: runojen minä tarkkailee maailmaa ikään kuin ulkopuolisena, antaa elämän virrata ohitseen ja lävitseen siihen juurikaan puuttumatta. Kirjoittajan mielikuvamaailma on mystisväritteinen ja äärimmäisen estetisoiva, kieli siloiteltua ja särmätöntä. Tällaisina nämä sinänsä korrektisti kirjoitetut runot jäävät liian ohuiksi ja etäisiksi, ja niistä on vaikea löytää sen enempää merkityksiä kuin sisältöjäkään.