Jottei mikään yllättäisi

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1977

Teosarvio

Heino Törölä on julkaissut aikaisemmin mietekokoel¬man Yhdet kasvot, yksi elämä. Lähinnä mietteiksi tai mielipiteiksi voisi näitäkin runoja nimittää; valitettavasti ne tahtovat vain jäädä kovin yksityisiksi, sillä kirjoittajan käyttämät ilmaisut ja kieli ovat siinä määrin paikallisia tai omakohtaisia, että niihin on usein vaikea saada kosketusta. Runontekotekniikkaankin toivoisi toki hiukan vaihtelua, kerran keksitty kaava alkaa toistuessaan pelkästään kiusaannuttaa.