Nainen peilissä

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

10/1988

Teosarvio

Monipuolisen englantilaisen kulttuurivaikuttajan ja kirjallisen uudistajan Virginia Woolfin (1882-1941) tuotantoa on suomennettu kiitettävän runsaasti verrattuna moniin muihin jo klassikoiksi nimettyihin kirjailijoihin. Laaja teos "Nainen peilissä" on kokonaan omistettu hänen lyhytmuotoiselle tuotannolleen, lähinnä hänen fiktiivisille novelleilleen, jotka on järjestetty kronologisesti varhaisimmasta vähän ennen kuolemaa kirjoitettuun viimeiseen novelliin. Asianharrastajan on siinä helppo seurailla kirjailijan tyylikokeiluja eri ikäkausina, viitteitä vaihtuvista kiinnostuksen kohteista ja novelliennakointeja tulevista romaaneista. Ihan tavalliselle lukijalle nämä novellit voivat toimia oppaina ja herkistäjinä Woolfin vaikeaselkoisemman tuotannon ymmärtämiseen ja vastaanottamiseen, sisäisen monologin kuuntelemiseen, tajuamaan yhdentekevien ja epätavallisten seikkojen samanaikaisuuden ihmismielen sokkeloissa.