Kirurgin kohtalo

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

9/1959

Teosarvio

Tri Savan omaelämäkertaa lukee mielellään. Tyyli on sujuvaa ja esitys mielenkiintoista. Kirjoittajan slaavilainen mentaliteetti tulee selvästi näkyviin. Kuvaus Tukholmasta suurine aallonmurtajineen panee kuitenkin epäilemään tri Savan Tukholman tuntemusta.