Mitä lukisin seuraavaksi? Kirjastojen Kirjasampo.fi auttaa sinua löytämään kiinnostavat kirjailijat, kirjat ja lukukokemukset.

Suomalaisen muinaisrunouden maailma

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922-88 (vuosina 1908-21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.
Ilmestynyt numerossa
1935
Teosarvio
Kansanrunoutemme on Kai monien mielestä kuin aarnio metsä, mittasuhteiltaan suunnaton, eksyttävä ja hieman peloittava-kin. Tohtori Haavio pyrkii kirjassaan saattamaan sen meille läheisemmäksi osoittamalla tuon runouden kiintoisimmat piir-teet, ja täytyykin tunnustaa, että hän on onnistunut tehtävässään erinomaisesti. Tekijä ottaa kansanrunouden käsitteen mah-dollisimman laajasti, sisällyttäen siihen sekä säkeihin puetut että suorasanaiset kansantietouden tuotteet; hän tekee selkoa niistä tuloksista, joihin vanhempi polvi on runontutkimuksessa päässyt ja täydentää siten saatua kuvaa omilla runsailla ha-vainnoillaan. Esteettisen arvioinnin ohella käy teoksesta ilmi, että kansanrunoudestamme on löydettävissä ylen runsaasti etnograafisia ja historiallisiakin aineksia muinaisuudesta uuteen aikaan asti. Täten tri Haavio valaisee tärkeältä puolelta sitä vanhaa pohjaa, jolle kansallinen kulttuurimme perustuu.