Asianajoa ja politiikkaa

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1946

Teosarvio

Kirjava muistelmateos tekijän asianajovuosilta ja varhaisemmalta politiikka-ajalta. Kirjalla on jonkinverran arvoa kulttuurikaskukokoelmana tunnetuista henkilöistä (Heikki Ritavuori, Eino Leino, O. V. Kuusinen) ja kuvauksena v:n 1918 miesten neuvotteluista bolsevikkijohtajien kanssa Petsamon luovuttamisesta Suomelle.

I. H-u.