Jos sinikupolin silmä räjähtäisi

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Ilmestynyt numerossa

6/1985

Teosarvio

Iäkkään Aili Sirolan 11. runoteos. Ajassa liikkuvien teemojen mukana oloa lukuun ottamatta Sirolan runoihin ei vuosien varrella ole tullut mitään olennaisesti uutta, ja hieman sekavasti polveilevat sekä viimeistelemättömät tekstit jäävät tälläkin kerralla lähinnä kirjoittajansa omaksi iloksi. Kirjaa voi kuitenkin pitää ainakin osoituksena vireästä ja tarkkailevasta mielestä sekä sanomisen ja itseilmaisun välttämättömyydestä.