Vortuuna ja tiapoolo

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1935

Teosarvio

Separaattoriagentti ja hänen autonkuljettajansa saapuvat taloon, jossa on vain tyttäriä ja emännällä täydellinen valta. Kaupoista ei tule mitään, mutta autonkuljettajasta saadaan vävy taloon. Vähäpätöinen. 4 naista ja 3 miestä. Maalaistalon pihamaa.