Kuinka kaukaa tähän hetkeen

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

11/1984

Teosarvio

Kahdesta edellisestä runokokoelmastaan Maaria Leinonen muistetaan empaattisena tarkkailijana, ihmisen sosiaalisen hädän ja ahdistuksen tulkkina. Uudessa teoksessa hänen näkökulmansa on henkilökohtaisempi, mutta kuvatessaan kipuilevaa ihmistä, hänen tunteitaan ja pelkojaan lapsuuden taustaa vasten kirjoittaja onnistuu tavoittamaan hyvinkin yleispäteviä tuntoja. Leinosen runoissa on paljon kokemusperäistä viisautta ja tinkimätöntä rehellisyyttä. Hän kirjoittaa helposti välittyvää, lohduttavaa ja hoitavaa samastusrunoutta, josta parhaimmillaan voi saada myös aavistuksen siitä ihmisen "alkukivusta", jota runoilija omassa "cante jondossaan" pyrkii kartoittamaan. Joitakin turhanaikaisia itsestäänselvyyksiä kokoelmasta olisi hyvin voinut poistaa.