Vanhan kansan sananlaskuviisaus

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

8/1953

Teosarvio

Sananlaskujen aitous on tieteellisesti tutkittu, ja kunkin kohdalla on vieläpä kerääjän nimi ilmoitettu. Yleiskäsityksen helpottamiseksi aineisto on ryhmitelty aihepiirien mukaan 10 kirjaan. Kukin kirja taas jakautuu lukuihin, joihin kuuluu otsikko ja lyhyt sisällön selvittely. Täten lukijan on helpompi saada käsitys "vanhan kansan kasvoista", minkä antamisen julkaisija sanoo tarkoituksekseen. Kirjan lopussa on esitys sananlaskujen keruun historiasta. Pääasiana ovat kuitenkin itse sananlaskut. Ne ovat suorasukaisia ja arkailemattomia totuuksia, joita lukiessa humoristin asenne on paikallaan. Joka tapauksessa ne ovat sellaista esi-isien perintöä, jota meidän on vaalittava.