Taivaan ja maan ero

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1986

Teosarvio

Omalle lajilleen uskollisena pysytellen Saaritsa kirjoittaa väljästi, lähes puheenomaisesti maailmasta, jossa kenraalit voivat toteuttaa itseään ja saada aikaan mahtavia hautausmaita, ja jossa ihmiset puhuvat maailmanlopusta kuin ennen viikonlopusta. Tämän todellisuuden keskellä, sen tiedostaen, on kuitenkin elettävä jokapäiväiset tapahtumat, joita Saaritsa mietteliäästi ja herkkätuntoisesti kirjaa. Kokoelmaa kehystävästä pessimismistä ja tutusta ironiasta huolimatta kirja sisältää joitakin kauniita lyyrisiä välähdyksiä, sekä joukon keventäviä omistuksia tunnetuille henkilöille. Tuotteliaan runoilijan oivaltava toteamus työstään: "Ennen kirjoittamatonta / mahdoton kirjoittaa / mutta uudestaan täytyy /vaikka entisen päälle."