Lievästi irvistäen

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

4/1976

Teosarvio

Hämäläinen, Esko: Lievästi irvistäen

Tuntuu melkoisen uskaliaalta julkaista kokonainen kokoelmallinen aforismeja; miten välttää latteudet taikka muuten jo moneen kertaan ajatellut ajatukset, miten saada kokoelma kantamaan alusta loppuun? Näiltä karikoilta ei ole säästynyt myöskään oululainen metsänhoitaja Esko Hämäläinen, jonka runoja, pakinoita ja aforismeja on aiemmin julkaistu eri lehdissä. Kokoelma koostuu kuudesta osastosta; naisen ja miehen suhteita Hämäläinen selvittelee kaskunomaisesti, pinnallisen kepeästi, osasto 'Me ja lähimmäisemme' on lähinnä vanhan kertausta, ei kovinkaan omaperäistä ihmissuhteiden pohdiskelua. Parhaat osastot ovat 'Pessimismiä', joka käsittelee sodan ja rauhan ongelmaa, sekä 'Yhteisiä asioita', joista kummastakin löytyy mukavasti puraisevia mietteitä.