Siipijumala

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

2/1985

Teosarvio

Lander kertoo kaksi tasoista tarinaa, parinsadan vuoden takaista ja nykyajassa tapahtuvaa. Jälkimmäinen jää tosin niin ohueksi, ettei sitä ehkä olisi tarvittu lainkaan. Päätarina kertoo suomalaisesta merimiehestä Peteristä. Hänen haaveenaan oli osata lentää kuin lintu ja jo kotimaassa hän rakenteli alkeellisia siipiluomuksia. Sitten hän lähti merille, päätyi aikaa myöten Tahitille ja jäi sinne. Kertomus etenee useista ja hyvin erilaisista henkilöistä nähtynä. Peter itse ja hänen kotimaassa, Lontoossa, laivalla ja Tahitilla tapaamansa ihmiset vuorottelevat kertojina. Varsinkin kirjan loppuosassa, Tahitilla tapahtuvissa jaksoissa, on vahvaa tunnelmaa. Landerin taito siirtää omat mielikuvansa lukijan tajuntaan on hämmästyttävä.