Viidestoista

Aikalaisarvio
Arvosteleva Kirjaluettelo oli Kouluhallituksen vuosina 1922–88 (vuosina 1908–21 alan järjestöjen) julkaisema lehti, joka sisälsi kirjastojen kirjanvalinnan tueksi tarkoitettuja lyhyitä arvosteluja uusista suomenkielisistä kirjoista. Sitä jaettiin Kirjastolehden liitteenä.

Teoksen kuvailutiedot

Ilmestynyt numerossa

1936

Teosarvio

Sisältää kaksikymmentä muistoa, kertomusta, kuvausta, jotka koskevat kirjailijan kotiseutua, lapsuudenmuistoja ja kokemuksia aivan viime vuosiltakin. Ne on pakinoitu erinomaisella pehmeydellä, sulavuudella ja kertomisenilolla. Muistot, elämänhavainnot ja mietelmät kietoutuvat taitavasti hiljalleen eteenpäin virtaavaksi tarinoimiseksi. Kertomus, joka vaivatto-masti ja luontevasti polvei1ee, kiertelee ja taas palaa aluksi otettuun suuntaansa, mukavasti tyynnyttää ja ilahduttaa lukijan mieltä, Teos on kertomistaidon, hiljaisen huumorin ja hienon psykologiansa vuoksi korkealle asetettava.